Německý krátkosrstý ohař

Německý krátkosrstý ohař je středně velký lovecký pes, jehož celkový vzhled je ušlechtilý, tvary zaručují vytrvalost, rychlost a sílu.
Povahy je milé, vstřícné a při komunikaci a výkonu jedná přímo a poctivě. Je dobře cvičitelný a voditelný.

NKO vznikl v době změny způsobu lovu a s rozmachem palných zbraní a to ze starého krátkosrstého loveckého psa, původně honiče či brakýře. Chovatelé reagovali na touhu lovců po opravdu všestranném ohaři. Po napoleonských válkách hrozilo původnímu německému typu ohaře téměř vymizení. Významný obrat tento trend zaznamenal po roce 1870, kdy sílící nacionalismus vola i po svém plemeni ohaře. Ten však díky své těžké stavbě těla a průměrnému nosu zaostává za moderním anglickým pointerem. Další nevýhodou byla téměř nutnost tvrdých výcvikových metod. Pořádek v názorech na chov, typ a zbarvení udělal po svém založení roku 1878 „spolek pro zušlechťování psích ras“, který roku 1879 stanovil první popis plemene. Po mnoha nezdařených, vpravdě nahodilých chovatelských pokusech se přistoupilo k přikřížení pointera a výsledek byl okamžitý. Dále již cíleným výběrem a chovem se začíná starý těžký typ měnit na moderního, lehkého a nosového ohaře, u něhož je kladen důraz na jeho všestrannost. O mnohé se zasloužili i význační chovatele z Čech a Moravy, kteří velmi zpopularizovali toto plemeno a od začátku 20.stolení zajistili NKO status nejrozšířenějšího ohaře u nás.