Pointr

Stručná charakteristika plemene
Krátký historický nástin
Povaha, temperament
Použití a uplatnění
Péče a zdraví
Systém chovu, kontakt na klub, podmínky chovnosti
Plemenný standard

Stručná charakteristika plemene

Pointer je harmonicky a ideálně správně postavený, vždy oblých a ladných linií, které na sebe plynule navazují. Vzhledem je atletický, ušlechtilých proporcí.
Svojí povahou je aristokrat budící dojem síly, vytrvalosti a rychlosti. Chování má přátelské a jeho povaha je vyrovnaná.

Krátký historický nástin

Historický původ pointera je třeba hledat na Pyrenejském poloostrově, stejně jako původ ostatních moderních ohařů, kteří se zde a na dalších místech vyvinuli ze starších honičů v souvislosti se změnami loveckých praktik již před zavedením palných zbraní. V Čechách byli psi tohoto typu používáni již od 16.století k nalezení, štvaní a hlášení zvěře. Tito psi byli silné konstituce a šlechtěného silného hlasu.
Přímým předkem dnešního pointera je španělský pointer. Jeho zvláštností bylo již v 17.století, že po navětření zvěře zůstával nehnutě stát. Tento španělský typ ohaře byl dovezen na Britské ostrovy již před rokem 1700. Jeho těžký a robustní typ se však dlouho neudržel. Do roku 1850 bylo k zušlechtění pointera používáno anglických parforsních štváčů – foxhoundů, které do chovu zařadil plukovník Thorton. Největší zásluhy jsou však připisovány Williamu Alkwrightovi, jenž dle odhadu odchoval na dva tisíce štěňat. Díky jeho chovu se mezi dosavadními strakáči začali objevovat také psi jednobarevní, černí, žlutí a hnědí.
Dále se dle anglické literatury na formování pointera podílela plemena anglický buldok, greyhound a bloodhound. Poprvé byl pointer samostatně předveden na výstavě v Newcastlu roku 1859. Od tohoto data zřejmě již můžeme hovořit o novověku v historii pointera, který již na oné výstavě představoval ustáleného plnokrevníka téměř dnešního typu.

Povaha, temperament

Pointerova vyrovnaná a přátelská povaha z něj činí dobře cvičitelného a ovladatelného psa. Jeho přirozená inteligence mu napomáhá rychle chápat nové podněty a řešit nastálé situace. Nabyté znalosti spolehlivě uchovává a dále rozvíjí. Temperamentem sobě vlastním dokáže vždy překvapit, ochotou a rychlostí, se kterou řeší známé i nové situace je zcela vyjímečný.
Exteriér klade důraz na celkovou vyváženost, eleganci a sportovnost typu. Pointer má geniálně propracovanou hlavu, nejednou slýcháme, že hlava dělá pointera. Svým překrásným zjevem a kultivovaným chováním často vzbuzuje obdiv.

Použití a uplatnění

Uplatnění tohoto plemene je všestranné, ve všech významech tohoto slova. Doposud převažuje v České republice zejména uplatnění jako vynikající pomocník myslivce, lovecký pes pro praxi. Svoji způsobilost k tomuto pravidelně pointeři dokazují na zkouškách loveckých psů všeho typu. Pravidelně startují na nejvyšších druzích zkoušek, soutěžích a memoriálech, kde dokazují své výborné kvality i v mezinárodní konkurenci vůdců a v konkurenci ostatních plemen ohařů.
Pointeři vévodí soutěžím v polním hledání, tzv.Field-Trials. Zde nejlépe zprezentují své vrozené vlastnosti a předvedou v plné kráse to, pro co byli vyšlechtěni. K obdivovaným vlastnostem náleží zejména stylové a velmi typické vystavování, přiznávání, jemný bezvadný nos, hledání s loveckou chytrostí v plném nasazení. Celkový dojem při skloubení výše uvedeného nesmí nechat pozorovatele na pochybách, že sleduje plnokrevníka.
Přese všechny ódy právě uvedené na adresu pointera jako loveckého a soutěžního psa je pointer i výborný společník a kamarád rodiny. Může to být pro jeho reprezentativní vzhled, ale to bude hrát roli pouze při výběru, neboť osobnosti pointera podlehne každý, kdo se dostal do kontaktu s typickým představitelem tohoto plemene. Svojí komunikativností a činorodostí zcela vyplní čas, který mu budete věnovat.
Nelovecké aktivity, při kterých vídáme pointera, jsou velmi pestré. Jedná se zejména o vyžití psa i pána při agility, canicrossu a ostatních s pohybem a vzájemnou komunikací souvisejících akcích.
Spíše na okraj uvádím, že pointer našel své využití i ve spřežení saňových psů jako vůdčí ovladatelný jedinec, nebo při vyhledávání drog jako služební specialista. Pro svoji povahu je vhodný také ke canisterapii.
V rodině se chová přátelsky a sebevědomě. Chce mít „své jisté“. Dobře vstřebává potřebné návyky při soužití s rodinou v bytě. Je tolerantní a ohleduplný k dětem, pokud má možnost s nimi přijít do styku. Vlídností a důsledností si jej dobře vychováme.

Péče a zdraví

Pointří srst je prakticky bezúdržbová. Speciálním kartáčem můžeme případně „hřebelcováním“ pomoci odstranit vylínaný chlup. Je rozhodně vhodné, aby pointeři při odpočinku měli pod sebou měkko. Zabrání se tím případným otlakům na hrudi či loktech. V bytě to vyřeší psí pelíšek, deka či koberec. V boudě například podestýlka z ovesné slámy.
Pointeři nejsou zatíženi žádnými pravidelně se vyskytujícími nemocemi, či vadami ani získanými, ani vrozenými. Pro potřeby chovu se sleduje toliko preventivně rentgenologické vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů. V praxi dochází ke kvalitnímu prověření zdravotního stavu jedinců výkonem. Dá se říci, že při výběru štěněte (ze zdravotního hlediska) tohoto plemene bychom měli sledovat zkouškovou kvalitu rodičovského páru a případně výsledek RTG DKK.

Systém chovu, kontakt na klub, podmínky chovnosti

Chov je řízený jednotlivými chovatelskými kluby prostřednictvím poradců chovu. Cílem chovu je vždy zdravý pes, typický svou prací, exteriérem i charakterem.

Moravskoslezský klub chovatelů anglických ohařů (MSKAO)
Kontakt : předseda klubu pan Vlastimil Resner
Veleckého 30
615 00 Brno
05/ 48 53 58 48

PODMÍNKY CHOVNOSTI

- členství v MSKAO
- výstavní ocenění nejméně velmi dobrá
- plnochrupost s nůžkovým skusem
- výběr do chovu tříčlennou komisí (chovatelská rada)
- pointer pes – Podzimní zkoušky v I.ceně a Field-trial nebo Všestranné zkoušky
- pointer fena – Podzimní zkoušky alespoň ve II.ceně
- pes i fena musí na zkouškách z výkonu splnit tyto limitní známky u vybraných disciplin : hledání 3, vystavování 4, vrozená chuť k práci 4, postupování 3, nos 4, poslušnost 3, klid po výstřelu 3 (známka 4 = nejvyšší ohodnocení provedení discipliny ze stupnice 4, 3, 2, 1, 0); nebo absolvovat Field-trial s oceněním alespoň 6 bodů ( v rozmezí obodování 1-20 za celkový podaný výkon ).

Český pointer a setter klub (ČPSK)
Kontakt : předseda klubu pan Josef Němec
U výtopny 5
410 02 Lovosice
0419/ 53 28 29

PODMÍNKY CHOVNOSTI

- členství v ČPSK
- rentgen na dysplazii kyčelních kloubů maximálně 2/2
- výstavní ocenění nejméně VELMI DOBRÁ
- pes i fena bez rozdílu – Field – trial s oceněním alespoň 6 bodů, nebo na ostatních zkouškách (jarní, podzimní, všestranné) uspět bez ohledu na cenu přičemž je nutno splnit limitní známky viz podmínky chovnosti MSKAO.

Plemenný standard

Standard FCI
Číslo standardu : 1
Pointr

PŮVOD : Velká Británie

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU : 24.06.1987

POUŽITÍ : stavěcí pes

KLASIFIKACE FCI : skupina 7 – stavěcí psi
Podskupina 2.1. britští a irští stavěcí psi
Pointr
S pracovní zkouškou.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA :
Harmonicky a správně postavený, linie vždy oblé, na sebe navazující. Atletický, avšak ušlechtilý vzhled.

CHARAKTERISTICKÉ POVAHOVÉ RYSY :
Aristokratický, živý, budí dojem síly, vytrvalosti a rychlosti. Přátelský a vyrovnaný.

HLAVA
Je nesena vysoko, dlouhá a poměrně suchá.

MOZKOVNA :
Středně široká, úměrná délce mordy. Výrazný týlní hrbol.
Čelní sklon (stop) – výrazný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST LEBKY :
Čenich : tmavý, u bíložluté, citrónové a bílé barvy je povolena i světlejší barva, měkký a vlhký.
Nozdry : otevřené
Morda : mírně konkávní, přitom je konec mordy v jedné rovině s nozdrami, což vzbuzuje dojem zvednutého nosu (dish-face). Lehce prohloubená pod očima.
Pysky : měkké, dobře vyvinuté.
Čelisti/zuby : silné čelisti s perfektním pravidelným a úplným nůžkovým skusem, přičemž horní řada řezáků přesahuje bez mezery spodní řezáky a zuby jsou posazeny v čelisti svisle.
Tváře : nevýrazné lícní kosti.
Oči : Leží uprostřed mezi týlním hrbolem a špičkou nosu, mají jasný a přátelský výraz. Barva očí odpovídá barvě srsti buď oříškově hnědé nebo hnědé. Pohled není drzý ani pichlavý a nesměřuje dolů k nosu. Oční víčka tmavá, u bíložluté, citronové a bílé barvy je povolena i světlejší barva.
Uši : ucho tenké, poměrně vysoko nasazené a těsně přiléhající k hlavě. Od středu a na dolním konci lehce zašpičatělé.

KRK:
Dlouhý, svalnatý a mírně konkávní, zřetelně oddělený od ramen ( kohoutku ), bez volné kůže.

TĚLO:
Bedra : silná, dobře osvalená, lehce vyklenutá. Krátká.
Hrudník : hluboký s dostatkem prostoru pro srdce a plíce, dosahuje k loktům. Žebra dobře klenutá, dlouhá, ubíhající směrem vzad.
Prut : středně dlouhý, u kořene silný, ke špičce se pozvolně zužuje, dobře a hustě osrstěný. Je nesen v jedné linii se hřbetem aniž by se zvedal nahoru. Prut se má při pohybu pohybovat do stran.

HRUDNÍ KONČETINY :
přední běhy jsou rovné a pevné s dobrými oválnými klouby, zadní šlachy silné a viditelné.
Lopatka : dlouhá, šikmá a dobře přiléhající.
Zápěstí : při pohledu zpředu leží ploše na přením běhu, ze strany jen málo vystupující. Zánártí je dlouhé, silné a elastické, trochu šikmo postavené.

PÁNEVNÍ KONČETINY :
Všeobecně : velmi svalnaté.
Kyčle : kyčelní klouby daleko od sebe, vystupující avšak nepřesahující linii hřbetu.
Stehna : dobře vyvinutá.
Kolena : správně zaúhlená.
Lýtka : dobře vyvinutá.
Pata : nízko posazená.
Tlapky : oválné, kompaktní, prsty s výraznými klouby a dobře vyvinutými polštářky.

CHŮZE:
Plynulá a prostorná. Pohyb vychází z pánevních končetin. Lokty se při pohybu nevytáčejí ani ven ani dovnitř. Nikdy „nestepuje“ ( vysoké zvedání hrudních končetin ).

SRST:
Srst jemná, krátká a pevná, rovnoměrně pokrývající tělo. Zcela hladká a přiléhavá s výrazným leskem.

Barva : obvyklé barvy jsou citrónová a bílá, oranžovobílá, játrově hnědá a bílá, černá a bílá. Standardu odpovídá i jednobarevné nebo tříbarevné zbarvení ( tricolor ).

VÝŠKA:
Žádoucí kohoutková výška : psi 63 – 69 cm
feny 61 – 66 cm

CHYBY:
Každá odchylka od shora uvedeného standardu musí být považována za chybu, jejíž ohodnocení musí být v přesném poměru ke stupni odchylky.

Psi musí mít obě zřetelně normálně vyvinutá varlata, která jsou sestouplá v šourku.