Queena z Mešinské hájovny

výborná
2x CAC
Vítěz speciální výstavy ČPSK 2014

SZVP II. cena
PZ I.cena, 279 bodů, 3.místo
Jarní pohár ČPSK, I.cena, 194 bodů
Mem.Václava Vančury, I.cena, 225 bodů, CACT