Roky z Mešinské hájovny

Klubové ZV, I.cena
SZVP I.cena, 96 bodů
SZVP I.cena, 100 bodů, vítěz