Urro z Mešinské hájovny

Klubová výstava ČPSK 2014 - výborný 2